DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศทะเลน้อย และสำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน จังหวัดพัทลุง

  • 14 มิ.ย. 2566
  • 348
กรม ทช. ลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศทะเลน้อย และสำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ลงเรือสำรวจระบบนิเวศทะเลน้อย และสำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน จังหวัดพัทลุง โดยพบโลมาอิรวดี จำนวน 3 ตัว 

พร้อมทั้งร่วมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน ซึ่งเตรียมนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานสัตว์ทะเลหายาก ของกรม ทช ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง