DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จ.สุราษฎ์ธานี

  • 10 ก.ย. 2566
  • 219
รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จ.สุราษฎ์ธานี

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการวางปะการังเทียมของกรม ทช. ที่ได้ดำเนินการวางไว้ในปี 2554 บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า พบว่าปะการังขึ้นสมบูรณ์ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังเขากวาง ถือเป็นการขยายพื้นที่ปะการัง สร้างระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเป็นแหล่งดำน้ำที่สำคัญแหล่งหนึ่งของเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎ์ธานี ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละมหาศาล อีกด้วย

 

 

 


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง