DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดโครงการเครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุ จ.สตูล

  • 21 ก.ย. 2566
  • 126
กรม ทช. จัดโครงการเครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุ จ.สตูล

วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล ได้จัดโครงการเครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อสร้างกลไกการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนตำมะลัง ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง