DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและร่วมกันปลูกป่าชายเลน

  • 21 ก.ย. 2566
  • 145
กรม ทช. ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและร่วมกันปลูกป่าชายเลน

วันที่ 20 กันยายน 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัครและการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาชมรม Green Forest  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 207 คน  เดินทางมาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง