DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม)

  • 22 ก.ย. 2566
  • 148
กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม)

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ ณ ที่ทำการชมรมประมงพื้นบ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลและชมรมประมงพื้นบ้านปาตาบูดี เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันกำหนดจุดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน ผลการประชุมปรากฏว่า ชาวบ้านเห็นชอบและต้องการให้มีวางปะการังเทียมเพิ่มเติมจำนวน 500 แท่ง และได้ร่วมกันกำหนดพิกัดจุดวางปะการังเทียมเพื่อดำเนินการจัดวางในขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง