DMCR FACEBOOK

รองพรศรี นำคณะติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี

  • 25 ก.ย. 2566
  • 139
รองพรศรี นำคณะติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2566 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3,6 และ 10 ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้ให้ข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งต้องรื้อถอนเขื่อนกันคลื่นจำนวน 3 ตัว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องสถานที่ที่จะทิ้งหินจากการรื้อถอน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน tor โดยที่ประชุมมีข้อกังวลในประเด็นต่างๆ อาทิ กรมเจ้าท่าเร่งแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูมรสุม เส้นทางเดินรถในการขนส่งหินทิ้งต้องได้รับความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม และการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ ทช. และมฤคทายวัน เพื่อการติดตามตรวจสอบพื้นที่และกำหนดให้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 28 กันยายน 2566

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง