DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกเต่าตนุฟักออกจากรัง เกาะเต่า

  • 25 ก.ย. 2566
  • 160
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกเต่าตนุฟักออกจากรัง เกาะเต่า

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชมรมรักษ์เกาะเต่าว่าพบลูกเต่าตนุตัวแรกของรังที่ 3 ฟักออกมาในวันที่ 22 กันยายน 2566 จึงได้ประสานงานยัง ศวทก. เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นและเข้าตรวจสอบในวันที่ 23 กันยายน 2566 จากการตรวจสอบพบลูกเต่าได้เริ่มฟักออกมาและมีการช่วยเหลือลูกเต่าที่ติดอยู่ในทราย จากไข่ 91 ฟอง พบลูกเต่าตนุฟัก 60 ตัว อัตราการฟักร้อยละ 66 พบลูกเต่าพิการตายในไข่ 3 ตัว และไข่ที่ไม่ฟัก 28 ฟอง ซึ่งได้ทำการเก็บไข่ที่ไม่ฟักเพื่อนำไปศึกษาวิจัยต่อไป ทางเจ้าหน้าที่ ศวทก. สมาชิกชมรมรักษ์เกาะเต่า ชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมกันเตรียมพื้นที่ในการปล่อยเต่า และปล่อยลูกเต่าลงทะเลในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2566 นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลแก่ผู้ที่มาร่วมปล่อยเต่า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง