DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำคณะนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

  • 27 ก.ย. 2566
  • 215
กรมทะเลชายฝั่ง นำคณะนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

วันที่ 27 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 131 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง