DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นแบบมีชีวิต ริมเขื่อนหินกันคลื่น จ.ฉะเชิงเทรา

  • 28 ก.ย. 2566
  • 524
กรมทะเลชายฝั่ง รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นแบบมีชีวิต ริมเขื่อนหินกันคลื่น จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ได้รับแจ้งจากคุณสุรพล ยังมากนาม กำนันตำบลสองคลอง คุณธี พรหมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และคุณบุญสร้าง สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เครือข่ายสัตว์ทะเลหายากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบเต่าทะเลเกยตื้นแบบมีชีวิต บริเวณริมเขื่อนหินกันคลื่น หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) จำนวน 1 ตัว วัยรุ่น ไม่ทราบเพศ ขนาดกว้าง 42 ซม. ยาว 46.5ซม. น้ำหนัก 9.9 กก. สภาพอ่อนแรง ไม่พบบาดแผลภายนอก  ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ ได้รับเต่าตนุตัวดังกล่าว และเคลื่อนย้ายมายัง ศวทบ. แล้ว เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้มอบแผ่นพับเรื่องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง