DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

  • 29 ก.ย. 2566
  • 212
กรม ทช. ตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ออกตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น ราษฎรชุมชนชายฝั่ง เครือข่าย อสทล.ในพื้นที่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลนและร่วมกันรณรงค์จัดการปัญหาขยะทะเลหรือขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง ท้องที่ บ้านบางโรง, บ้านอ่าวปอ, บ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง