DMCR NEWS

รองปลัด ทส. เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง

  • 27 ต.ค. 2566
  • 1,653
รองปลัด ทส. เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง ปกท.ทส.รรท.อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย“ โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ทช. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มร.โรเบิร์ด โจเชฟ โดยริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรของโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ พระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง
          โดยโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และชุมชนในจังหวัดระยอง ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 100 ไร่ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง อีกทั้งเพื่อต่อยอดองค์ความรู้มุ่งสู่พื้นที่ต้นแบบของการฟื้นฟูระบบนิเวศในอนาคต อีกด้วย

 

 

 

 

ภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน
ข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง