DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง

  • 30 พ.ย. 2566
  • 82
กรม ทช. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน ร่วมกับบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หาดแสงเงิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี ทำการปล่อยพันธุ์หอยหวาน กุ้งกุลาดำ และปูม้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ให้ดำรงความสมบูรณ์ในทะเลชายฝั่งเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมง ชุมชน และเพื่อสานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ภา ครัฐ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง