DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน

  • 1 ธ.ค. 2566
  • 239
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร พบวาฬบรูด้า จำนวน 9 ตัว ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว ได้แก่ แม่สาครกับเจ้าสาลี แม่กันยากับเจ้ามะลิ เจ้ามีทรัพย์ เจ้าสิงหา และไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 10-15 กิโลเมตรสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 2 ตัวได้แก่ เจ้ามีทรัพย์ และแม่สาคร พบบาดแผลบริเวณด้านหน้าครีบหลังของเจ้าสาลี และรอยถูกพันรัดที่ครีบหลังของวาฬไม่ทราบชื่อ จำนวน 1 ตัว ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง