DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

  • 5 ธ.ค. 2566
  • 337
กรม ทช. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ และน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคลองขุด รวม 40 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อซ่อมบำรุงเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ณ บริเวณบ้านท่านายเนาว์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เนื้อที่ 0-2-0 ไร่ จำนวนกล้าไม้ป่าชายเลนที่ปลูก 350 ต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง