DMCR FACEBOOK

4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

  • 5 ธ.ค. 2566
  • 530
4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

🚩4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง