DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

  • 5 ธ.ค. 2566
  • 399
กรม ทช. ร่วมจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สทช.7  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล จัดโครงการทัศนศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้มีโอกาสสัมผัสและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ฯ จากนั้นเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง