DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี

  • 8 ธ.ค. 2566
  • 152
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี ณ ลานนกกระยาง ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำบริเวณอ่าวปัตตานี ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและนำไปสู่การพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง