DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง รุดตรวจสอบกรณีพบท่อน้ำทิ้งลงสู่ทะเล หาดท้ายเหมือง จ.พังงา

  • 8 ธ.ค. 2566
  • 148
กรมทะเลชายฝั่ง รุดตรวจสอบกรณีพบท่อน้ำทิ้งลงสู่ทะเล หาดท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งลงสู่ทะเล บริเวณหาดท้ายเหมือง เขตท้องที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จากการตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ประสานผู้แจ้งเหตุให้ข้อมูล ในเบื้องต้นไม่พบท่อระบายน้ำทิ้งจุดที่ลงสู่ทะเล หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้แจ้งเหตุเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ของ พ.ร.บ. ทช. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ทั้งนี้ หากมีประเด็นเกี่ยวกับการทำลาย หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรฯ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง