DMCR NEWS

กรมทะเล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำ หลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น” พร้อมลุยสำรวจทรัพยากรใต้ทะเล - เก็บขยะตามแนวปะการัง ในพื้นที่เกาะริ้น จ.ชลบุรี

  • 11 ก.พ. 2567
  • 734
กรมทะเล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำ หลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น” พร้อมลุยสำรวจทรัพยากรใต้ทะเล - เก็บขยะตามแนวปะการัง ในพื้นที่เกาะริ้น จ.ชลบุรี

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร “การดำน้ำเบื้องต้น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้ร่วมมีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผช.รมว.ทส.) มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมกันนี้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ุ ทองมาก ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทสงทะเล นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ผอ.ส่วนบริหารทั่วไป และคุณชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง นางแบบและนักแสดง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. คณะครูสอนดำน้ำ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่เกาะสาก และเกาะริ้น จังหวัดชลบุรี

          ในการนี้ ผช.รมว.ทส. และ อทช. ได้ร่วมดำน้ำกับนักดำน้ำที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการดำน้ำเบื้องต้น เพื่อสำรวจระบบนิเวศทางทะเลและร่วมเก็บขยะแนวปะการัง บริเวณ เกาะริ้น จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวนับว่าเป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อที่สุดในแถบนี้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลงไปสัมผัสความงดงามของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล อันเป็นแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จากการสำรวจสถานภาพใต้ท้องทะเล พบว่ามีปะการังอ่อนหลากหลายชนิดที่มีสีสันสดใสต่างจากฝั่งอันดามัน หรือแนวปะการังหนาแน่นสุดทางหัวแหลมตอนใต้ อีกทั้งยังพบสัตว์ทะเลนานาชนิดน้อยใหญ่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเต่าทะเลที่แหวกว่ายอวดโฉมให้ได้เห็นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังพบจำนวนขยะทะเลตามแนวปะการังเพียงเล็กน้อย เพราะเกาะริ้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยา และกรมฯ ได้มีนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดกิจกรรมเก็บขยะบนบกและกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ จากนั้น ผอ.กอท. ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีอีกด้วย

 

 

 

 


เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง