DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพพื้นที่ทางทะเล จ.พังงา

  • 12 ก.พ. 2567
  • 53
กรมทะเล ลาดตระเวนเชิงคุณภาพพื้นที่ทางทะเล จ.พังงา

วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดส่งเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 07 พร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพพื้นที่ทางทะเล อันเป็นส่วนหนึ่งตามมาตรการคุ้มครองเต่าทะเลในฤดูกาลวางไข่ พร้อมทั้งเข้าพบกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกลุ่มชาวประมง ให้งดใช้เครื่องมือประมงที่อาจเป็นอันตราย ได้แก่ อวนติดตาขนาดใหญ่ เบ็ดราวกลางน้ำ เบ็ดราวปลากระเบน บริเวณทะเลอันดามันใกล้แนวชายฝั่งทะเล อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาวประมง และชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง