DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ครั้งที่ 2 บริเวณ หาดนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 27 ก.พ. 2567
  • 134
กรมทะเล ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ครั้งที่ 2 บริเวณ หาดนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ครั้งที่ 2 และสำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ขยะพลาสติก ด้วยหลักการที่ ห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ความสะอาดของชายหาด และความปลอดภัยของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก พร้อมทั้งรณรงค์ ขอความร่วมมือ กับผู้ประกอบการร้านค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปในการงด ลดใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริเวณ หาดนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง