DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมงานแถลงข่าว ทส. “13 มีนาคม วันช้างไทย” มุ่งอนุรักษ์ช้างไทย ดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า-เชิดชูเกียรติช้างไทย’

  • 28 ก.พ. 2567
  • 190
กรมทะเล ร่วมงานแถลงข่าว ทส. “13 มีนาคม วันช้างไทย” มุ่งอนุรักษ์ช้างไทย ดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า-เชิดชูเกียรติช้างไทย’

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้ ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล รองโฆษกกรม พร้อมด้วย นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงานโฆษก เข้าร่วมงานแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เรื่อง ‘13 มีนาคม วันช้างไทย’ โอกาสนี้มีนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการ ทส. รองโฆษก ทส. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร โฆษก อ.อ.ป. ร่วมแถลงข่าว และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร ทส.
สำหรับ “วันช้างไทย” ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศธรรมชาติด้วย โดยมีกำหนดจัดงาน ‘วันช้างไทย ประจำปี 2567’ ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร , ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณค่าของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้าง พิธีฮ้องขวัญช้าง การจัดประกวดซุ้มอาหาร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับชมช้างกินอาหารบนสะโตก ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ: ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง