DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (SMART Marine Patrol) บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่

  • 28 ก.พ. 2567
  • 88
กรม ทช. ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (SMART Marine Patrol) บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่จังหวัดพังงา ร่วมกับกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (SMART Marine Patrol) บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้ลาดตระเวนสังเกตการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว รณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงในทะเล รวมถึง แก่เรือประมงพื้นบ้าน และเรือนำเที่ยว พร้อมกันนี้ได้ทดสอบการใช้งาน (ร่าง) คู่มือเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล SMART Marine Patrol ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง