DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง จัดเก็บ คัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะ

  • 28 ก.พ. 2567
  • 72
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง จัดเก็บ คัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการจัดเก็บ คัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะ เพื่อรวบรวมข้อมูลลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มเป้าหมายตามหลักวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการตามตัวชี้วัด ที่ 1 : ขยะทะเลได้รับการจัดการ โดยสามารถจัดเก็บรวบรวมขยะได้ น้ำหนักรวม 314.70 กิโลกรัม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง