DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการเปิดตัว “ดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ต" ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาท หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

  • 2 มี.ค. 2567
  • 352
กรมทะเล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการเปิดตัว “ดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ต" ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาท หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 2 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการเปิดตัว “ดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ต" ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาท หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการที่นำไปจัดให้ความรู้ได้แก่เรื่อง แหล่งที่มาของขยะทะเล นวัตกรรมในการเก็บขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และข้อมูลจากขยะทะเลบอกอะไรเราได้บ้าง งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และมีผู้เข้าร่วมงานให้ ความสนใจนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง