DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหลักสูตร "การดำน้ำลึก (Advance) รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดชุมพร

  • 3 มี.ค. 2567
  • 167
กรมทะเล จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหลักสูตร "การดำน้ำลึก (Advance) รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดชุมพร

          กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนบริหารทั่วไป จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหลักสูตร "การดำน้ำลึก (Advance) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 5 วัน ณ โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน โดยมีนางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำน้ำที่มีความลึกระดับ 18-30 เมตร (Deep Dive) ให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้นมาแล้ว และมีประสบการณ์ดำน้ำมาไม่ต่ำกว่า 30 ไดรฟ์ ซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานในภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และอาสาสมัครทีมกู้ภัย โดยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้มอบหมายให้นายวีระพันธุ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 20 คน ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ นักดำน้ำจะสามารถช่วยปฏิบัติงานภารกิจใต้น้ำ และได้รับความรู้ในเรื่องปะการัง และการฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเบื้องต้นผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันเก็บขยะในทะเลและทำซั้งเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลให้ยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง