DMCR FACEBOOK

เตือนภัย โปรดระวังอันตรายจากแมงกระพรุนหัวขวด หากพบเห็นห้ามสัมผัส มีพิษอันตรายอาจถึงตาย

  • 4 มี.ค. 2567
  • 192
เตือนภัย โปรดระวังอันตรายจากแมงกระพรุนหัวขวด หากพบเห็นห้ามสัมผัส มีพิษอันตรายอาจถึงตาย

*โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา และทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ*
หากสัมผัส ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้
1. เรียกเจ้าหน้าที่ริมหาด หรือโทร. 1669
2. ผู้ป่วยมีสติ ให้ราดน้ำส้มสายชู บริเวณที่ถูกพิษแมงกระพรุน เป็นเวลาอย่างน้อง 30 วินาที 
3. ผู้ป่วยหมดสติ ให้ CPR พร้อมราดน้ำส้มสายชู อย่างน้อย 30 วินาที และให้ผู้ป่วยนอนรายเชยคาง เพื่อเปิดการหายใจ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง