DMCR FACEBOOK

อธิบดี ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรม ทช. ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านทะเลและชายฝั่ง

  • 4 มี.ค. 2567
  • 190
อธิบดี ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรม ทช. ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 4 มีนาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สถาบัน กลุ่ม และส่วน รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ อทช. เมื่อคราวประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อทช. มีมติเห็นชอบและให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรม ทช. ประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ผลการปฏิบัติงานรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง