DMCR FACEBOOK

1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"

  • 1 เม.ย. 2567
  • 74
1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"

1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"
“ข้าราชการ” ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสำหรับการพัฒนาประเทศ ประสานความสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่น และให้บริการประชาชนและสังคม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง