DMCR FACEBOOK

ขอเชิญร่วมสัมผัสธรรมชาติ อันงดงามของเมืองไทย ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565-2566

  • 2 เม.ย. 2567
  • 119
ขอเชิญร่วมสัมผัสธรรมชาติ อันงดงามของเมืองไทย ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565-2566

📢 ขอเชิญร่วมสัมผัสธรรมชาติ
อันงดงามของเมืองไทย ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย
‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565-2566
ระหว่างวันที่ 2 - 21 เมษายนนี้
บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1 และผนังโค้งชั้น 3
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง