DMCR FACEBOOK

กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณป่าในเมือง “ มหัศจรรย์ป่าชายเลน บ้านท่าเลนแคนยอน”

  • 12 เม.ย. 2567
  • 74
กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณป่าในเมือง “ มหัศจรรย์ป่าชายเลน บ้านท่าเลนแคนยอน”

          วันที่ 12 เมษายน 2567 นายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.สทช.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณป่าในเมือง “ มหัศจรรย์ป่าชายเลน บ้านท่าเลนแคนยอน” จังหวัดกระบี่ ม.3 บ้านท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีผู้อำนวยการส่วนฯ ผอ.ศูนย์ฯ 16,17,18 และผอ.ศอทล.จ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ศูนย์ฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ต้อนรับนาวาเอกวราวุฒิ สีลารักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเข้าเยี่ยม พบปะพุดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบน้ำดื่ม และขนมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยฯซึ่งเป็นจุดบริการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย สทช.10 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ 35 นาย รถยนต์ราชการ 3 คัน เรือทรัพยากรฯ 1 ลำ และเสื้อชูชีพ มีนักท่องเที่ยว จำนวน 80 คน เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง