DMCR FACEBOOK

กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หาดทรายรีสวี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

  • 13 เม.ย. 2567
  • 56
กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หาดทรายรีสวี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

          วันที่ 13 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ 2 มีกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ,กำนัน ตำบลท่าหิน ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ,สถานีตำรวจภูธรสวี ,อสม. และสอบต.บ้านหาดทรายรี จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567 ณ หาดทรายรีสวี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ในการนี้ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เสื้อชูชีพ น้ำส้มสายชู เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ มีนักท่องเที่ยวประมาณ 200 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง