DMCR FACEBOOK

14 เมษายน "วันครอบครัว" หรือ "วันครอบครัวแห่งชาติ"

  • 14 เม.ย. 2567
  • 1,293
14 เมษายน "วันครอบครัว" หรือ "วันครอบครัวแห่งชาติ"

14 เมษายน "วันครอบครัว" หรือ "วันครอบครัวแห่งชาติ"
          กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอมติให้ ครม. พิจารณาให้วันที่ 14 เม.ย. ของทุกปี เป็น วันครอบครัว ซึ่งอยู่ในช่วง "เทศกาลวันสงกรานต์" หรือ "วันปีใหม่ไทย"

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง