DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ชายหาดบางแสน และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี

  • 14 เม.ย. 2567
  • 85
กรมทะเล จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ชายหาดบางแสน และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี

          วันที่ 14 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1. ชายหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี โดยร่วมกับชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) และเทศบาลเมืองแสนสุข 2. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับบริการ ประมาณ 16,950 คน เหตุการณ์โดยรวมปกติ ทั้งนี้ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) และชายหาดปลอดบุหรี่ ให้ลด ละ เลิก ใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อให้เกิดความสะอาดของชายหาดและท้องทะเล เกิดความปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก รวมทั้งรณรงค์การสูบบุหรี่ในจุดที่กำหนดไว้ และมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และมีเหตุนักท่องเที่ยว ชาวเมียนมาร์ ถูกงูทะเลกัด เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือและส่งให้แพทย์รักษาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง