DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จับมือ ผู้ประกอบการโรงแรม ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติ

  • 14 เม.ย. 2567
  • 76
กรมทะเล จับมือ ผู้ประกอบการโรงแรม ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติ

          วันที่ 13-14 เมษายน 2567 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล (เต่าตนุ และเต่ากระ) และฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวด้านนิเวศทางทะเล พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหาดไม้ขาว หาดลายัน อำเภอถลาง และหาดกะรน หาดนุ้ย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
          ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชีววิทยาและความสำคัญของเต่าทะเลและฉลามกบ แนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พร้อมสาธิตวิธีการปล่อยฉลามกบ สาธิตวิธีการจับและการปล่อยเต่าทะเล และร่วมกันปล่อยเต่าทะเลและฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลและฉลามกบ มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกภาคส่วน กระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างเข้าใจและยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง