DMCR FACEBOOK

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเถลิงศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือเป็น วันเริ่มศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

  • 15 เม.ย. 2567
  • 378
วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเถลิงศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือเป็น วันเริ่มศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเถลิงศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือเป็น วันเริ่มศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง