DMCR FACEBOOK

กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

  • 16 เม.ย. 2567
  • 129
กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

          วันที่ 16 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ รถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ น้ำดื่ม และถุงขยะดูแลนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชายหาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวนนักท่องเที่ยว ชายหาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ชายหาดวาสุกรีเทศบาลเมืองตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าในเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 5,700 คน มีนักท่องเที่ยวมากเนื่องจากตรงกับวันรายออินดีฟิตรี สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง