DMCR FACEBOOK

อธิบดี ปิ่นสักก์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green กับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย

  • 17 เม.ย. 2567
  • 138
อธิบดี ปิ่นสักก์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green กับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย

            วันที่ 17 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 Go Green ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เกี่ยวกับประเด็นการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย รวมถึงหามาตรการแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาวะระดับน้ำทะเลรวน ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและและชายฝั่งได้รับผลกระทบ อาทิ ปะการังเกิดฟอกขาว หญ้าทะเลตาย และเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ไม่สามารถฟักไข่ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ให้กับมาสมบูรณ์โดยเร็ว โดยมีคุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ สตูดิโอ 8 ชั้น 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง