DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

  • 17 เม.ย. 2567
  • 78
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

          วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 ว่าที่ร้อยตรี พศวัต คุระวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) และเจ้าหน้าที่ ศอปล.14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง รายนางเจียมใจ กิตติวุฒิ (โดย นางสาวอิงค์คณัส กิตติวุฒิ) จำนวน 1 แปลง กรณีขอรังวัดเพื่อเปลี่ยน น.ส.3 เป็น น.ส.3 ก ตามหลักฐานเดิม น.ส.3 เลขที่ 276 หมู่ที่ 3 ท้องที่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องด้วยเจ้าของที่ดินไม่ได้ถางทางแนวเขตบริเวณที่ดินที่ทำการรังวัด จึงได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอรังวัดทำการถางทางแนวเขตให้แล้วเสร็จ และแจ้งหนังสือเพื่อขอระวังชี้แนวเขตใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่คาบเกี่ยวกับป่าชายเลนใหม่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง