DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ขอเชิญทุกท่านรับชม รับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

  • 19 เม.ย. 2567
  • 80
กรมทะเล ขอเชิญทุกท่านรับชม รับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

กรมทะเล ขอเชิญทุกท่านรับชม รับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11
ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development”
ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
📍สามารถติดตามการถ่ายทอดสด (LIVE STREAMING)
ผ่านเพจเฟสบุ๊ค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ค่ะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง