DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

  • 19 เม.ย. 2567
  • 71
กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

          วันที่ 19 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ทช. นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นายชาตรี มากนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าและหารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้มีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกระทรวง ทส.
          การประชุมในครั้ง เพื่อหารือถึงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ - สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มายังสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเพื่อยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.๙ อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง