DMCR NEWS

"อธิบดีกรมทะเล" ให้สัมภาษณ์กับรายการ Green Report ช่อง 7HD ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์หญ้าทะเล

  • 19 เม.ย. 2567
  • 298
"อธิบดีกรมทะเล" ให้สัมภาษณ์กับรายการ Green Report ช่อง 7HD ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์หญ้าทะเล

          วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้สัมภาษณ์กับรายการ Green Report ช่อง 7HD กับประเด็นสถานการณ์หญ้าทะเล ความคืบหน้าในการดำเนินการ  รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาหารสัตว์ทะเล พะยูน และเต่าทะเล ตลอดจนการรับมือกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเกิดการแปรปรวนรุนแรงอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรมและตายลง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมมือกับทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นคว้า ศึกษา และวิจัยหาสาเหตุการตาย เพื่อเร่งดำเนินการหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ (อสทล.) และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้ร่วมกันเก็บรากเหง้าไปแช่ในอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นหญ้าได้ฟื้นตัวแข็งแรง แล้วค่อยนำไปปลูกฟื้นฟูซ่อมแซ่มแหล่งหญ้าทะเลให้กลับมามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ดังเดิมโดยเร็ว 

          
เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตรราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง