DMCR FACEBOOK

กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  • 20 เม.ย. 2567
  • 140
กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

          วันที่ 20 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี นำคณะ Park Run THAILAND สนามบางแสน จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ต้น และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและรักสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง