DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ดูแลพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาปล่อยพันธุ์ปู ในศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก

  • 21 เม.ย. 2567
  • 197
กรม ทช. ดูแลพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาปล่อยพันธุ์ปู ในศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก

          วันที่ 21 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สภ.โคกขาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลโคกขาม ดูแลพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาปล่อยพันธุ์ปู ในศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จากมติที่ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการลักลอบจับปูทะเลบริเวณศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องมาจากสาเหตุกรณีเรื่องร้องเรียนตามหนังสือของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ ที่นำปูทะเลมาปล่อยบริเวณศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันอก เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน นักท่องเที่ยว ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง