DMCR FACEBOOK

การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development”

  • 22 เม.ย. 2567
  • 202
การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development”

          การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง