DMCR INFOGRAPHIC

บรรพบุรุษของพะยูน

  • 13 พ.ค. 2567
  • 92
บรรพบุรุษของพะยูน

แรกเริ่มนักวิทยาศาสตร์ได้จัดพะยูนให้อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำ (Cetacea) เช่นเดียวกับโลมาและวาฬ  แต่ภายหลังพบว่ามีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกันมาก จึงได้แยกมาอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบ (Sirenia) โดยพบว่า พะยูนมีสายวิวัฒนาการมาใกล้เคียงกับช้าง เข้าใจว่าบรรพบุรุษของพะยูนเคยอาศัยอยู่บนบก แต่ได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในทะเล ขาหลังลดขนาดลงและหายไป ขาหน้าเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายใบพาย เพื่อให้สามารถว่ายน้ำได้ และมีวิวัฒนาการต่อมาเรื่อย 

ดาวน์โหลด

บรรพบุรุษของพะยูน.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2