DMCR FACEBOOK

กรมทะเล เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พะยูน

  • 14 พ.ค. 2567
  • 68
กรมทะเล เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พะยูน

            นายสมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่อ่าวช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมทั้งเข้าพบนายยงยุทธ เอ็มยุเด็น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ โดยส่งมอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหากยากใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับกลุ่มประมงพื้นบ้านและเรือนำเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการ ดังนี้
           1.ในการทำประมง ให้ดูแลและเฝ้าระวัง หมั่นตรวจเช็คเครื่องมือประมงขณะทำการประมงอย่างต่อเนื่อง งดใช้เครื่องมืออวนขนาดใหญ่ และหลีกเลี่ยงการทำประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเลหรือพื้นที่การแพร่กระจายของพะยูน เพื่อป้องกันไม่ให้พะยูนติดอวนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
          2.การเดินเรือให้งดเว้นการเดินเรือผ่านแหล่งหญ้าทะเล หรือหากจำเป็นต้องใช้เส้นทาง ควรใช้ความเร็วไม่เกิน 3 น๊อต
          3.กรณีหากพบเห็นพะยูนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สามารถแจ้งข่าวสารให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือโทรแจ้งสายด่วน หมายเลข 1362 เพื่อจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือและนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง