DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.กระบี่

  • 15 พ.ค. 2567
  • 81
กรม ทช. ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.กระบี่

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ลงพื้นที่ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมกับพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ในพื้นที่ ต.อ่าวลึกใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการแก้ไขปัญหาสัตว์ทะเลหายาก (พะยูน) เสียชีวิต สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ สทช.10 หรือสายด่วน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลข 1362 เพื่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง