DMCR FACEBOOK

’’อธิบดี ทช.’’ ให้สัมภาษณ์ สวท. ในประเด็นสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 16 พ.ค. 2567
  • 78
’’อธิบดี ทช.’’ ให้สัมภาษณ์ สวท. ในประเด็นสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในประเด็นสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุม สำนักอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อธิบดี ทช. นำเสนอเรื่องเด่นสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างสถานการณ์ปะการังฟอกในประเทศไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดมาตรการรับมือและการบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว อาทิ งดพายเรือคายัคและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ปิดแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก ในพื้นที่ของกรมอุทยานฯ อีกทั้งลดปัจจัยคุกคาม ไม่ทิ้งขยะ ไม่ให้อาหารปลา ไม่ใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการัง นอกจากนี้ ทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันด้วยวิธีลดปริมาณแสงโดยการใช้สแลนบังแสงแดดบางส่วน รวมทั้งเก็บรวบรวมเซลล์สืบพันธุ์ปะการังเพื่อทำการเพาะเลี้ยงปะการังในโรงเพาะพันธุ์ปะการังอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง