DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ท่าเรือบริเวณเกาะศรีบอยาเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล

  • 17 พ.ค. 2567
  • 73
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ท่าเรือบริเวณเกาะศรีบอยาเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สทช.10 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17(เหนือคลอง กระบี่) ลงพื้นที่ท่าเรือบริเวณเกาะศรีบอยา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 3 ท่า เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว พร้อมนี้ได้ส่งมอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับ อบต.เกาะศรีบอยา เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางสำหรับการป้องกันและมาตรการการแก้ไขปัญหาสัตว์ทะเลหายาก (พะยูน) เสียชีวิต ดังนี้
1. หากมีการพบเห็นพะยูนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้โทรฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือโทรแจ้งสายด่วน หมายเลข 1362 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือและนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากต่อไป
2. ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรทางน้ำ เดินเรือตามแนวร่องน้ำหลัก โดยขอความร่วมมืองดการเดินเรือในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล และหากมีความจำเป็นเดินเรือผ่านใช้ความเร็วไม่เกิน 3 น๊อ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง